Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Teknikutveckling, åk 8, Teknik

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 juli 2021

Tekniska lösningar har alltid varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Men drivkraften bakom teknikutvecklingen kan se olika ut. Det kan handla om att förstärka människan styrka med en hävarm, att skapa bättre sätt att ta sig fram eller att anpassa lösningar efter naturen, till exempel att utveckla byggnader som klarar jordbävningar.

Innehåll

Förmågor vi arbetar med:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Det här kommer vi arbeta med på lektionerna:

 • Genomgångar
 • Filmvisning
 • Programmering
 • Repetition med instuderingsuppgifter
 • Gemensamma diskussioner

Vad ska du kunna efter avslutat arbetsområde:

 • Stegvis utveckling

Bensindriven dammsugare

Elektrisk dammsugare

Datorstyrd dammsugare

Teknik förändras stegvis

Teknikutvecklingsdrivkrafter

Nyfikenhet och pengar

Militär behov

Radar

Jetmotor

Datorer

GPS

Prestige 

Utveckling av transporter på land

Hjul

Järnvägar

Ångmaskin

Lokomotiv

Magnettåg

Löpande band

Olika typer av elbilar

Den första cykel

Den moderna cykel

El cykel

 

Du visar dina kunskaper genom:

 • Aktivt deltagande i diskussioner och gemensamma uppgifter
 • Skriftligt prov

 

Veckoplanering:

Vecka :

Lektion 1: 

  • Stegvis utveckling

Bensindriven dammsugare

Elektrisk dammsugare

Datorstyrd dammsugare

Teknik förändras stegvis

Teknikutvecklingsdrivkrafter

Nyfikenhet och pengar

Militär behov

Radar

Jetmotor

Datorer

GPS

Prestige 

 •  

Vecka :

Lektion 2: 

 • Utveckling av transporter på land

  Hjul

  Järnvägar

  Ångmaskin

  Lokomotiv

  Magnettåg

  Löpande band

  Olika typer av elbilar

Bedömningsunderlag:

1. Skriftligt prov

2. Instuderingsfrågor

3. Programmering


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter