Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Kapitel 4 Mer om multiplikation och division

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Nu ska vi lära oss mer om multiplikation och division. Är du säker på multiplikationstabellerna? Om inte, i så fall är det dags att göra det. Så träna på! Efter kapitlet vet du hur man räknar multiplikation med uppställning, du vet vad medelvärde är och kort division är. Lycka till!

Mål:

Du ska kunna räkna multiplikation i flera steg.

Du ska kunna räkna multiplikation med uppställning.

Du ska kunna räkna kort division.

Du ska kunna beräkna medelvärde.

 

Begrepp:

Kort division

Nämnare

Täljare

Kvot

Multiplikation

Produkt

Faktor

Medelvärde

 

Undervisning:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar av nya moment, arbeta enskilt i boken, arbeta i par, använda oss av digitala läromedel.

 

Bedömning

Vi kommer att göra bedömning i olika former: Diagnos

Test

Prov

Muntligt

 

Veckoplanering - Kapitel 4 - Mer om multiplikation och division

Första veckan

Kapitel 4.1 - "Multiplikation i flera steg"

Kapitel 4.2 - "Multiplikation med uppställning"

Andra veckan

Kapitel 4.3 - "Kort division"

Kapitel 4.4 - "Ibland blir det rest"

Tredje veckan

Kapitel 4.5 - "Dividera mera"

Kapitel 4.6 - "Medelvärde"

Fjärde veckan

Kapitel 4.7 - "Marknad"

Femte veckan

Blandade uppgifter + Diagnos 4

Sjätte veckan

Prov - Kapitel 3 och 4.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter