Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

ADL-planering 2023/24

Hillängens förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 20 september 2023

Vill att barnen ska bli trygga och känna tillit till sin egen förmåga i de olika rutinsituationerna.

 

 

 

Var är vi?

Barngruppen består just nu av 12 + 1 barn som kommer till oss i januari. De är i åldrarna 1-4 år. Vi kartlägger barnen för att se vad de kan i de olika rutinsituationerna.
Vi pedagoger ser/hör att barnen är i olika stadier i sin utveckling och har olika behov av stimulans. 

 

Vart ska vi?

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

  Vi pedagoger stöttar barnen i processen att bli självständiga både verbalt och praktiskt. 

  


Hur gör vi?

Vi delar in barnen i mindre grupper för att öka talutrymmet och för att pedagogerna ska få större möjlighet att stötta barnen i processen till självständighet. Visa att det kan peka, "gör så" med de barn som inte kan uttrycka sig verbalt än. Vi tränar på substantiv och verb som är anpassade till varje rutinsituation. Vi har rutiner för blöjbyte och toalettbesök, vid utgång, före maten, efter maten och efter vila. För att barnen ska känna sig trygga är vi lyhörda för vad barnen vill. T ex öppen/stängd dörr eller om pedagogen ska vänta utanför. Vi ger enkla instruktioner och använder bildstöd i alla rutinsituationer. Vi uppmuntrar barnen att prova själva. Vi lockar barnen till att göra själv genom att förstärka med positiva utrop eller gester.

 

Hur blev det?

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter