Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Världsdelarna och världshaven

Björksätraskolan F-9, Sandviken · Senast uppdaterad: 23 mars 2021

Hur många världsdelar är jorden uppdelad i? Vilken världsdel är störst? Vad har världsdelarna för likheter och olikheter? Vilka är de tre världshaven? Vilka djur kan vi hitta i de olika världsdelarna? Detta kommer du att lära dig när vi arbetar med tema Världsdelarna och världshaven.

Mål för undervisningen

Du ska:

veta vad världsdelarna heter.

veta var varje världsdel är placerad på jordgloben.

Kunna hitta världsdelar och världshav i kartbok och på en jordglob.

Kunna peka ut Sverige och ditt hemland eller något annat, för dig betydelsefullt land, på en karta.

Kunna väderstrecken norr, söder, öster och väster.

Kunna berätta fakta om minst en världsdel. 

veta något djur från varje världsdel.

 

Ur läroplanen

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer få:

undervisning och kunskap om hur världskartan och jordgloben ser ut.

undervisning och kunskap om våra världsdelar och världshav - deras placering och storlek.

forska tillsammans i klassen med hjälp av texter och internet.

i par fördjupa dig i en världsdel och göra en presentation på datorn.

redovisa ditt arbete.

utvärdera ditt arbete.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig

Jag kommer att titta på om du kan:

berätta vad världsdelarna och världshaven heter.

visa var världsdelarna och världshaven är placerade på jordgloben/kartan.

peka ut Sverige på en karta.

använda begreppen norr, söder, öster och väster.

redovisa fakta genom att delta i en slutdiskussion, om världshav och världsdelar.


Läroplanskopplingar

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Matriser i planeringen
Världsdelar, världshav och väderstreck
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter