Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Bokprojektet Min bror monstret

Västra Berga skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Tänk om dina föräldrar försvann. Hur skulle det kännas att som tonåring sköta om sig själv och sin bror utan vuxnas hjälp? Hur ska man få pengar till hyra, mat och kläder? Vem ska man prata med om allt som känns svårt och farligt? Detta är frågor som du förhoppningsvis slipper fundera på i din vardag, men som huvudpersonen brottas med i boken vi nu ska läsa - Min bror monstret!

Målet med undervisningen är att...

att du som elev ska:

 • kunna visa på läsförståelse av läst text som innehåller en del svåra ord.

 • kunna redogöra för den huvudsakliga handlingen i en text.

 • kunna diskutera kring händelser och personer i en läst text.

 • kunna bidra till att samtal kring läst litteratur förs framåt

 • kunna tolka och resonera kring en texts budskap och göra textkopplingar till egna erfarenheter, annan text och omvärlden.
 • kunna skriva olika typer av texter med ett varierat språk, binder ihop texten, anpassar språket till texttyp och följer regler för skrivande.

 Så här ska vi arbeta...

Vi ska läsa Min bror monstret (2016) av Mårten Sandén gemensamt i klassen. Det kommer att bli högläsning av mig under lektionerna då alla följer med i texten, frågor på innehållet, diskussioner i mindre grupper, högläsning i mindre grupper och eget arbete med texten på olika sätt. Efter avslutad läsning ska ni skriva en uppsats med anknytning till boken.

Läsningen kommer att ske på lektionerna, ni kommer alltså inte att få någon läsning i läxa. Däremot är det viktigt att läsa en bit själv i boken om man är borta från någon lektion så att man kommer ikapp. Det är också viktigt att alltid ta med boken till varje lektion, dels för att ni ska kunna följa med i texten vid högläsning, dels för att ni kommer att använda boken aktivt då ni arbetar med frågor till texten osv. Vad rädd om boken, den är utlånad på dig och du har ansvar för din bok!
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • sammanfattar innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • tolkar och analyserar vilka teman som finns i texter och vilka budskap samt resonerar om dessa.
 • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord mm)
 • kan samtala och diskutera ( t ex genom att ställa frågor och framföra åsikter som motiveras vilket för samtalen framåt)

 

Bedömning sker i följande kunskapskrav:

 

Läsning – lässtrategier

 

Du kan läsa skönlitteratur med flyt.

 

Läsning – läsförståelse

 

Du visar läsförståelse när du läser. Du gör sammanfattningar av innehållet och beskriver när och varför saker händer.

 

Läsupplevelse – tolka och resonera kring text

Du kan förstå och diskutera budskap i texten. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

 

Skriva – textkvalitet

 

Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver.

 

Tala – samtala

 

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter. Du motiverar dina åsikter.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
SVENSKA kunskapskrav
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter