Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

GEOGRAFI - Migration, handel och transport - Vecka 9 - 15

Aspenskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 23 mars 2021

Det här kapitlet handlar om produktion, handel och transport av alla de varor och tjänster som produceras av näringslivet och den offentliga sektorn.

Förmåga 

 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. 

 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling. 

Centralt innehåll 

 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster förändrats över tid. 

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skria och samtala om geografi. 

 • Förekomsten av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. 

 
 
 

VECKA 

TISDAGSLEKTION 

TORSDAGSLEKTION 

9 

 • Migration S. 124–127 i GE Utkik 

 • Migration S. 124–127 i GE Utkik 

 

10 

 • Sammanfattning – Migration  

 • Ghana filmen. 

  Examinerande skrivuppgift - Migration 

Produktions av varor och tjänster  

 • S. 133 – 137 Ord och begrepp 

  • S. 130, 131 i GE Utkik 

  • Uppgift - Bildanalys  

12 

Näringsliv i förändring  

 • S. 140–144 i GE Utkik 

 • Gruppövning  

Hur ser det ut i Sverige  

 • S. 144 – 146 i GE Utkik 

 

13 

PÅSKLOV 

PÅSKLOV 

14 

 • Uppgift innovationsöar på S. 147 i GE Utkik 

 • Repetition “Handel och transport” 

15 

 • Kunskapskoll - Ord och begrepp 

 • Analysuppgift 

 

Detta ska du kunna när området är klart: 

 • Förklara ord och begrepp 

 • Känna till förutsättningar för att industrier ska uppstå 

 • Kunna beskriva hur transporter har utvecklats historiskt och dess konsekvenser 

 • Ge exempel på viktiga handelsvaror 

 • Förklara varför handel har uppstått och vilka konsekvenser den fått 

 • Industriernas läge 

 • Olika industrigrenar 

 • Förändring inom produktionssektionerna i Sverige de senaste 150 åren. 

 

 


Läroplanskopplingar

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Grupparbete 23 mars - Näringslivet i utvecklingsländer
Klipp om analys och resonemang
Övningsfrågor till skrivuppgiften (migration)
Analys från ur
Fördjupning
Handel och transport - Konsumtion - Övning inför analysuppgift
Skrivuppgift - Migration
Kunskapskoll - Ord och begrepp
Uppgift s. 147 - Innovationsöar
Analysuppgift "Handel & Transport"

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback