Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

V. 9 Planering stjärnan

Lussebäckens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Vi fortsätter att undersöka och utforska värmen på olika sätt. Hur gör vi oss varma? När är vi varma? Utifrån barnens förmågor och färdigheter utvecklas vi vidare genom olika upplevelser och undervisningar.

Mål:
"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov."

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."

 

 

Syfte:

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla?

Ge barnen förutsättningar att få förståelse för att man kan använda olika material att bygga hus med. Ge barnen olika matematiska begrepp och förståelse: liten och stor, lutning -uppförsbacke/nerförsbacke, klockan, fart, plats-ute/inne. Koppla till projektet - Vilket hus ger mest värme av de olika materialen? Barnen kan återberätta bokens händelser och innehåll i boken.

Ge barnen förutsättningar att få förståelse för olika begrepp som varm, kall, het, svett, osv. Hur gör vi oss varma? När är vi varma? 

Samarbeta, lyssna på varandra, turtagning, komma till tals och uttrycka sina tankar. 

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära utifrån sina intressen och förkunskaper? 

Vi vill att barnen kan koppla undervingen utifrån sina tidigare erfarenheter och kunna sätta ord. 

 

Undervisning:

Greta Gris - läser boken med rekvisita (läslyftet) 

Vad kan värme vara? en grupp - vi samtalar om olika situationer som gör oss varma. 

Skogen Fröken Hatt - ute (picknick korg) samt reflektion 

 

Fröken Hatt

 

I och med vårt prioriterade mål “Våra förskolor ska ge barnen ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.” vill vi erbjuda barnen undervisningstillfällen genom en dramatisering. Fröken Hatt kommer därför på besök varje vecka. Vi formar undervisningen efter vårt projekt och målkriterier. Språkutvecklande för barnen. Finns det något behov hos barnen inför Fröken hatts besök?

förra veckan uppmärksammade barnen att man kan hålla sig varm av en termos om man har något varmt i den och dricker. Vi vill ge tillbaka till barnen och ge dem möjligheten att uppleva detta. Fröken Hatt kommer därför bjuda på varm choklad i skogen. Syftet är att barnen efter sina idéer får upplevelser, vi provar praktiskt. Hade de rätt? Hur kändes det ?

 

TAKK tecken

Vi arbetar med TAKK tecken för att förstärka barnens språk och språkförståelse. Genom att använda tecken ger vi barnen möjlighet till att göra sig förstådd och kunna kommunicera utifrån sina tankar och uppfattningar. 

Varje vecka introducerar vi ett nytt tecken där vi lär oss att använda i den dagliga verksamheten. 

 

 

Laiban

Samarbete i köket

Syftet är att inspirera barnen till att vilja prova nya saker och få vara en del av processen. Barnen får kunskap om olika köksredskap, vad de heter och hur de fungerar. Just nu är det olika mått enheter, digital vågen som de använder mest av samt olika ingredienserna. Barnen har fått göra inlagda grönsaker som morot och blomkål. Här hjälper vi de att benämna på vad ingredienserna heter. De har även bakat scones. Där hjälper vi barnen till att göra en deg. Läsa tillsammans ingredienserna. Hur mycket mjöl, bakpulver, smör, osv? Barnen får kunskap om de matematisk begrepp: vikt, mått, storlek, antal, osv.

 

Genom att erbjuda tre barn åt gången dvs en från varje matbord så kan de i sin tur inspirera sina kompisar runt bordet när det ska smakas.

Få prova olika saker. Ska vi ha pyttipanna kan barnen lägga in rödbetorna. 

Olika inläggningar fint i glasburkar. Frukt till fruktstunden. Bröd, mat. Grönsaker, sallader. Sås.

 

Mellanmålet blir ingången i detta samarbete. Varannan onsdag får barnen vara med och göra mellanmålet som ska serveras. Smoothie, pizza, korv i bröd, Musli, frukt…….

Sopsortering

 

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Inflytande - Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter. • Våga välja vad man vill göra eller gå till(demokratiska principer)

 • när barnen bjuder in kompisar i leken. 


 • att barnen kan 

visa hänsyn, respekt,

 • kunna säga sina åsikter och tankar

 • kunna säga ifrån

 • hjälpa och samarbeta 

 • när barnen vågar sig uttrycka sina tankar på olika sätt

 •  

Utforska vår närmiljö


Välja aktivitet utifrån sig själv och valmöjligheter.Mindre grupperSamarbetsövningar

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Omsorg, utveckling och lärande - Barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

-kunna koppla projektet till sin egen lek eller kommunikation

-benämna orden och har förståelse för vad de begreppen betyder

-kan återberätta utifrån sina uppfattningar om projektet

-sätta ord

-föra en diskussion

-TAKK när vi ser att barnen använder mer tecken i sin kommunikation. 

-lärmiljö


mindre grupper


pedagogiska undervisningar


vara närvarande i den fria leken. Vad pratar barnen om? Koppla projektet i leken? Hur? Vilka begrepp använder dem?   

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

 •  

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Normer och värden -Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen. • när barnen hittar sina intressen 

 • när barnen kan sortera materialen tillbaka innan de börjar på en ny lek. 

 • när barnen kan koppla projektet till deras tidigare erfarenheter 

 • Barnen stannar kvar i miljön

Lärmiljö-tillfört nya material


sätter upp dokumentationer för

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback