Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Reklamanalys Bild

Långhundra skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 19 juni 2023

I detta arbete ska du analysera en reklambild.

Du ska välja några reklambilder från internet. Starta ett word-dokument på en dator eller Ipad där du klistrar in dina reklambilder samt döper ditt dokument till Reklamanalys och ditt namn. Spara dokumentet i one-drive. Välj en av dina bilder och skriv vad du ser på bilden. Använd begreppen som du lärt dig då du arbetat med bildanalys. 

  • Skriv vilken målgrupp som du tror bilden vänder sig till.
  • Skriv dina egna tankar om bilden.
  • Skriv om bildens budskap. Vad vill bilden säga?
  • Glöm inte att ange bildkällor.
  • Presentera ditt arbete för Anette eller Karin.

Du kommer att bli bedömd enligt skolverkets kunskapskrav i ämnet bild.

 

 

 

 

P


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.

Mediebilder, till exempel reklam- och nyhetsbilder.

Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter