Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Eget träningspass VT 22

Vifolkaskolan 7-9, Mjölby · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Planera, genomföra och utvärdera eget träningspass.

- Uppgiftsbeskrivning:

 

Du ska genom en träningsplanering samt ett praktiskt genomförande visa hur du kan träna din styrka och kondition. 

 

Efter genomfört träningspass ska var och en göra en skriftlig utvärdering. I denna ska du använda dig av ord/begrepp/kunskap som finns i idrottsboken.

 

Ni kommer att få ca 2 lektioner till att planera träningspasset. Träningspasset ska vara cirka 40 min långt och ska involvera delar som tränar eran kondition, styrka och rörlighet. Därefter delar du din träningsplanering med mig. Tänk på att alla i klassen ska genomföra sitt träningspass samtidigt, därför behöver du planera så du använder en så liten yta som möjligt.

 

Utvärderingen av träningspasset görs sedan lektion 4. 

 

- Bedömning: Uppgiften bedöms utifrån tre delar: 

  1. Planering 

  2. Praktiskt genomförande

  3. Utvärdering


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Matriser i planeringen
Matris Träningspass
Uppgifter
Uppgiften: Eget träningspass

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback