Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Tyska: Speciella ljud, Vårtermin

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 mars 2021

Under lektionen lär vi oss de speciella tyska ljud som diftonger (eu, ei, au), sch, ch och de speciella bokstäverna ß, ü. Vi tittar på skillnader mellan tyska och svenska uttal (o och u). Vi använder appen "Anton" för att öva och bygga ut olika kompetenser som stavning, ordförråd, mediekunskap etc. Dessutom träner vi att läsa och skriva ord. Våra ämnen är natur och djur, vår, tyska karnevals- och påsktraditioner. Vi vidgar elevens ordförråd genom lek, historier, låtar och korta klipp.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback