Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Stormaktstiden

Harvestadsskolorna, Linköping · Senast uppdaterad: 31 mars 2021

Vi lär oss om hur Sverige växter till en stormakt och orsakerna till detta. Vi lär oss om regalskeppet Vasa, det trettioåriga kriget och viktiga personer kopplade till perioden. Vi letar efter spår från stormaktstiden och tittar närmre på vilka symboler som används. Vi studerar även häxjakten och ser hur det påverkat kvinnans roll idag. Under arbetet kommer vi titta på filmer, diskutera och läsa texter tillsammans.

Innehåll i undervisningen

Vi kommer att lära oss om:

- Stormaktstiden, Gustav II Adolf, Vasaskeppet & 30 åriga kriget

- Drottning Kristina - "flickan som gjorde vad hon ville"

- Karl X Gustav, Karl XI samt häxjakt

- Adeln och vanligt folk

- Karl XII

- Spår från stormaktstiden som vi kan se i samhället idag. (Statyer, gatunamn, industrier, arbetskraftsinvandring)

 

Arbetssätt i undervisningen

Vi kommer att arbeta med:

  • undervisning med övningar och gruppdiskussioner
  • film och efterarbete med filmen
  • Läsa och svara på frågor

 

Bedömning

- Bedömningsuppgift - ser samband och ger förslag genom att se hur olika tidsperioder hänger ihop och hur de olika händelserna i tiden påverkat oss idag.

- Bedömningsuppgift -  ser samband och ger förslag på vad vi kan se för spår av historien i vår tid. Varför finns det likheter och skillnader mellan det som är historia och det som vi har i samhället idag.

- Begrepp- och faktaprov

Tidsåtgång

v.12-18


Läroplanskopplingar

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden - matris
Uppgifter
Fakta - och begreppsprov
Bedömningsuppgift - spår från Stormaktstiden
Bedömningsuppgift - Kvinnor under Stormaktstiden

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback