Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Barns inflytande och delaktighet

Björkets förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Barnen är med och påverkar undervisningen och lärmiljöerna.

Mål/syfte- var ska vi?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 

Konkretisering

  • Barnen utvecklar sin självständighet för att kunna göra och ta ansvar för sina val/åsikter.

  • Barnen är med och påverkar undervisningen och lärmiljöerna. 

Vi gör barnen medvetna om när de ges inflytande och vilka konsekvenser det kan medföra/innebära.

 

Barnen är med och utvärderar, dokumenterar och reflekterar både spontana och planerade undervisningstillfällen, rutinsituationer och miljöer.  

 

När ska undervisningen äga rum?

Inne på avdelningen, ute på gården och vår närmiljö.

Både spontant och planerad undervisning.

 

Hur ska lärandet gå till?

Barnen kommer att få vara med att bestämma hur lärmiljöerna ska se ut på avdelningen. De kommer få utveckla sina intressen och få inflytande av önskade aktiviteter och lekar. De kommer vara med och påverka resultat i olika omröstningar av lekar/undervisning/miljöer.

De är med och påverkar och deltar i val av material till undervisning och lekar/aktiviteter. Tex Biblioteksböcker, lekmaterial och skapande verksamhet.

Barnen är med och planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten. Digitalt med Ipad, dator, men också i skrift och med bilder.

 


Läroplanskopplingar

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback