Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Beskrivande text ( Zick Zack)

Vaksalaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Du ska få lära dig att skriva faktatexter om länder. Vi kommer gå igenom hur innehållet kan organiseras samt formulera jämförelser så att textens fakta blir intresseväckande. Målet är att välja ett eget land, samla fakta och på egen hand beskriva landet. Syftet är att ta del av kunskaper om att klassificera samt beskriva.

Konkretisering

  • Du får lära dig hur man delar texten i olika stycken.
  • Du får lära dig hur man använder rätt tempus och beskrivande ord.
  • Du ska skriva en faktatext om ett valfritt land. Du ska även organisera texten i stycken.
  • Du ska skriva en beskrivande text på egen hand.
  • Du kan redovisa ditt arbete för andra i klassen.

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar. 

  • Vilken struktur har en faktatext?
  • Vilka beskrivande ord använder man?
  • Vilka verb kan man använda? Tempus?
  • Källor?

Skrivandet av en faktatext för hand eller på Ipad.
Bearbetning av texten.
Redovisningar och diskussioner.

Bedömning; vad och hur.

Se bedömningsmatris.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Beskrivande texter
Uppgifter
Skriva en faktatext om ett land.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback