Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Bokläsning; Svenne vt 21

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

"I Sverige ska svenskarna bestämma." Så kunde han säga. "I Sverige ska inte EU-byråkraterna i Bryssel bestämma. I Sverige ska inte de multinationella storföretagen bestämma. I Sverige ska inte USA:s president bestämma. I Sverige ska svenskarna bestämma. I Irak ska irakierna bestämma. I Libanon ska libaneserna bestämma. Eller hur?" Så kunde han säga, han som kallade sig Dackeman. Han var lätt att förstå, många lyssnade på honom, och fler och fler tyckte att han sa kloka och viktiga saker. Och sedan slutade allt med en katastrof. Och jag då? En vanlig enkel sjuttonårig kille från landet, varför är jag just nu den mest jagade och eftersökta personen i Sverige? Av en enda anledning: Det är jag som är Svenne.

Bokläsning; Tusen gånger starkare

 

Du ska till varje lektionstillfälle ha läst boken enligt schemat som finns nedan. Du får gärna läsa längre om du känner att du vill det. Du läser till fredagar. 

V2 Genomgång av temat och inledning av bokläsning.

V3 s 40  

V4 s 83

V5 s 128

V6 s 180

V7 s 231

V8 s 286

Vecka 3-8: Bearbeta bokens innehåll. Till varje lektion (fredagar) ska du i förväg välja ett citat/del av boken (något du inte förstår, blir upprörd över, gillar eller inte gillar)

Pedagogiska planering; Svenne av Per Nilsson

Mål:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,                                                            Ur: Lgr 11

Centralt innehåll

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.                                                                                             Ur: Lgr 11

 

Arbetsområdets innehåll:

Du ska under tidsperioden läsa en skönlitterär bok och bearbeta innehållet genom frågor och uppgifter på textens innehåll. Du ska genom att läsa en bok arbeta aktivt med att stärka sitt ordförråd, utveckla din förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt samt stärka din förståelse för det du läser. Du kommer att arbetamed arbetsområdets uppgifter  tillsammans i grupp med andra.

 

Arbetsområdets mål: (Vad eleven ska ha lärt sig)

Du ska efter avslutat projekt kunna läsa och förstå innehållet i en skönlitterär bok samt kunna redogöra för olika personer, händelser och situationer i handlingen. Du ska även kunna reflektera över författare och den situation som texten utspelar sig i. Du ska kunna kommunicera både i tal och skrift kring textens innehåll och centrala händelser. Du ska genom exempel hämtade ur texten eller din omgivning kunna ge stöd för åsikter och slutsatser kring textens innehåll.

 

Material:

Det material som arbetas med under projektet är boken Svenne av Per Nilsson samt lektionsuppgifter. Varje grupp tilldelas ett delat dokument i vilket du skriver in ditt citat varje vecka samt besvarar frågeställningar. 

 

Metod:

Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp med uppgifter som bearbetar bokens innehåll.  

 

Examination:

Du ska aktivt delta i diskussioner och skrivuppgifter till varje lektion. Inlämnade uppgifter och reflektioner ligger till grund för bedömning av kunskapskrav.  

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Svenne; innehåll och diskussion

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback