Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Mein Zuhause

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Du ska beskriva ditt rum på tyska och för att kunna göra det lära dig namnet på ett antal möbler, hur de ser ut och var i rummet de finns.

Mein Zuhause                                                              Pedagogisk planering tyska år 8 vecka 3-8

Konkretisering av mål

Du ska muntligt kunna berätta hur ditt rum ser ut, vilka möbler du har, var dom står (prepositioner) och något om hurdana de är (adjektiv). Du kommer också skriftligt beskriva ett rum så utförligt du kan utifrån en bild.

 

Arbete

Vi kommer att jobba med texterna Mein neues ZimmerBei uns zu Hause, So wohne ich och Stadt oder Land-Wo gefällt dir am besten? samt de övningar i övningsboken som hör till texterna. Du kommer att få lära dig och öva de ord och fraser du behöver för att berätta om ditt eget rum. 

 

Redovisning

Vid redovisningen ska du utifrån papperet med din bild målade bild av ditt rum berätta om hur det ser ut. Din presentation ska innehålla namn på de möbler du har, hurdana de är (adjektiv) och var i rummet de står. Din redovisning ska innehålla minst 10-15 möbler/saker som du beskriver med minst två adjektiv per sak. Samt var i rummet de står. Arbetet (där du muntligt berättar om ditt rum) redovisas tisdag och onsdag v 14. Den skriftliga delen redovisas fredag vecka 14.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att uttrycka dig med flyt, sammanhang och variation. Jag kommer också att lyssna till vilka ord du använder och ditt uttal. Även din förmåga att använda språkliga strategier kommer att bedömas. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Moderna språk M2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter