Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Fröken Europa

Köpinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Ni kommer att få läsa boken Fröken Europa både enskilt och tillsammans. Till boken kommer ni att få skriva en läslogg och sedan en bokrecension där ni kopplar ihop budskapet till bilder.

Mål:

  • Skriva sammanfattningar
  • Läsflyt
  • Tolkningar och budskap

Arbetssätt:

Ni kommer att få läsläxa och läsa vissa kapitel och skriva en läslogg till respektive kapitel. Diskussioner krign kapitlen kommer att ske i klassrummet där ni även får stöd att skriva sammanfattningar. Efter läsning ska ni skriva en bokrecension där ni kopplar budskapet till en bild ni väljer själva. Vi kommer att fortsätta att övat oss i att slå upp ord vi inte känner igen i ordlista. Ni kommer även att få läsa vissa kapitel högt och på så vis öva läsflyt.

Material:

Boken Fröken Europa, läslogg, ordlista och bokrecension


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen
Fröken Europa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter