Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Odla och plantera

Förskolan Berga, Kunskapskryssaren AB · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Framöver kommer vi att utmana barnen genom odling och plantering. Vi kommer leta frön i grönsaker och mat vi får in på avdelningen, förså, plantera ut och följa växternas utveckling.

Genom odling och plantering kommer vi nu framöver utmana barnens naturvetenskapliga förståelse och deras ordförråd. Vi letar frö tillsammans och sår både ute och inne. 

Vi planterar sedan ut några av plantorna och följer dess utveckling. Vi tränar barnen i att benämna termer som jord, odla, plantera, frö, vatten, sol och växa mm. Några växter får de ta hem. 

Vi dokumenterar och utforskar vad som händer i processen frö till växt. Tittar på rötter, vattnar och ser vad en växt behöver.


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback