Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Bild, Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Blommor

Ljungbyskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Vad behöver en blomma för att må bra? Vad har vi för blommor i vårt närområde? Hur tar man reda på sådant här?

Vad ska vi göra?

I detta arbetstema kommer vi att arbeta utefter elevernas önskemål. Vi kommer att belysa olika arter av blommor. Vad en blomma behöver för att överleva. Om alla blommor behöver samma saker. Vilka blommor är sällsyntast. Vi kommer att arbeta med blommorna i vårt närområde. Vi ska även ta reda på nyckelord som hör till blomman.

 

Hur ska vi göra det?

  • Kolla film
  • Läsa faktatexter
  • Skriva faktatexter
  • Gå ut i naturen
  • Rita och måla en blomma
  • Ta kort och bearbeta kortet

 

Hur bedöms vi?

Bedömning kommer ske genom deltagande på lektionerna, test där ni ska visa vilka kunskaper ni har samt genom att skiva en faktatext.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback