Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8 - 9

La vida tecno & repaso

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 april 2021

I detta arbetsområdet lär du dig tala om olika slags media samt fördjupar din förmåga att uttrycka dina åsikter och blir mer säker på att uttala spanska. Dessutom repeterar du nyckelkunskaper inför att avsluta ämnet spanska.

Syfte

Nu närmar sig slutet på ämnet spanska åk 9. Som du vet, bygger ämnet förmågorna att förstå spanska (text och tal) - det som kallas reception - och att kunna producera spanska - tala (samtala) och skriva. Du ska även ha kunskaper om områden där spanska talas. När det gäller produktion förväntas du att kunna samtala under cirka 10 minuter och att kunna skriva en sammanhängande text på 100-300 ord under en lektion/60 minuter. Under april månad arbetar vi med arbetsområdet La vida tecno (& repaso), som syftar till att:

 • Utveckla din förmåga att kunna samtala på spanska 
 • Öka dina kunskaper om Sydamerika

Mål för arbetsområdet

 • kunna tala om olika media och hur du använder dessa
 • kunna berätta om en films handling
 • kunna berätta vilka filmer och tv-program du tycker om och varför
 • kunna använda tidsuttryck 
 • kunna ställa och besvara frågor om dig själv och andra (familj, intressen, boende, husdjur etc.)
 • känna till hur spanskan uttrycker vad man gjorde och vad som hände (verb i preteritum)
 • känna till mer om Sydamerikas geografi och befolkning

Nyckelord och viktiga fraser

Nya ord samt ord som är viktiga att kunna använda i sammanhanget:

hablo por teléfono; navego por internet; veo la televisión; escucho la radio; juego con videojuegos; utilizo el correo electrónico; leo los periódicos; leo revistas; participo en los chats;

las noticias; las series; las telenovelas; los anuncios; los concursos; los dibujos animados; los documentales; los programas deportivos; los programas musicales; una película romántica; de terror; de ciencia-ficción; de vaqueros; de acción; de misterio; de guerra; una comedia; la fantasía

de vez en cuando; todos los días; una vez/tres veces a la semana; nunca; a menudo; 

Åsikts/påverkaverb med indirekt objektpronomen (me, te, le, nos, os, les  + gusta(n) ; encanta(n) ; fastidia(n) , etc.);

es muy…; puede ser…; una ventaja/desventaja es…; lo malo/bueno es que…; es una pérdida de tiempo; se puede hacer…; con amigos/solo/en casa/donde quieras; se puede llevar consigo/adonde quieras; (no) necesitas tecnología especial; (no) es caro; es antisocial

útil; rápido/a; personal; educativo/a; entretenido/a; fácil; peligroso/a; divertido/a; gracioso/a; tonto/a; emocionante; informativo/a; 

Du behöver även använda/repetera kunskaper från tidigare, t.ex. för att kunna berätta om din dagliga rutin, ditt hem, familjen, intressen, vad du vill göra i framtiden (resa, studera, jobb). För spanska-ämnet som helhet, är de viktigaste ämnen att kunna samtala och skriva om är att beskriva människor, berätta om fritidsintressen, familj, hemmet/regionen/landet, vardag, semester, vanliga aktiviteter, vad man har gjort, vad man ska/vill samt att uttrycka åsikter. 

Material

Gleerups spanska unidad 10 La vida tecno, samt andra avsnitt för repetition och grammatik. Filmen Diarios de motocicleta med material (se uppgift i classroom). Vi supplerar med annat relevant material efter behov, t.ex. för att repetera uttalsregler.

Hur du visar att du nått målen

 • Du samtalar om hur du konsumerar olika media och uttrycker dina åsikter om olika typer media och/eller specifika program/film/böcker.
 • Du samtalar om / återberättar handlingen av filmen samt om olika länder med hjälp av stödord och bilder
 • Du berättar om dig själv med så många detaljer du kan (ditt liv, din familj, intressen, framtidsplaner...)

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback