Skolbanken Logo
Skolbanken

Väst v.14

Mörarps förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 april 2021

Samarbete och Gemenskap.

Mål: Denna veckan vill vi lägga fokus på att skapa trygghet i barngruppen. Samarbetet i barngruppen behöver stärkas upp och vi behöver fräscha upp avdelningens gemensamma överenskommelser som vi tillsammans ska komma överens om och gemensamt följa.

 

 

Syfte: Vi tar hjälp utav kompisböckerna som tar upp ämnen som barnkonventionen, trygghet, gemenskap och samarbete. Vi gör samarbetsövningar, pratar tillsammans om hur man är bra kompisar, vi läser mycket i kompisböckerna.

 

 


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback