Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Vattnet på vår jord

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 april 2021

Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. Vi kommer att göra olika experiment med vatten och lära oss om dess former och egenskaper.

Innehåll      

Syfte:        

Arbetsområdet om vatten syftar till att eleverna ska utveckla sina kunskaper om:
 • vattnet och vilken betydelse det har för allt liv
 • vattnets kretslopp
 • vattnets olika former: fast, flytande och gas
 • hur man genomför och ställer hypoteser i experiment

Arbetsgång:

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi undersöker och experimenterar med vatten.
 • Vi samtalar om upplevelser och funderingar kring vatten.
 • Vi pratar om vattnets betydelse för oss och var det finns på jorden.
 • Vi studerar vattnets kretslopp.
 • Vi läser fakta, diskuterar, skriver och ser på film.

Viktiga ord och begrepp: H2O, väte, syre, sötvatten, saltvatten, kretslopp, nederbörd, regn, snö, hagel, fryspunkt, smältpunkt, kokpunkt, avdunsta, ånga, kondensera, smälta, stelna, blandning, lösning, filtrera, former, fast, flytande, gas

Mål:

Du ska utveckla dina kunskaper om:

 • vattnet som finns på jorden och vilken betydelse det har för allt liv
 • vattnets kretslopp
 • vattnets olika former: fast, flytande och gas
 • hur man genomför och ställer hypoteser i experiment

Bedömning:

 • Med stöd av bilder, begrepp och modeller förklarar och berättar du om vattnets kretslopp.
 • Du berättar om vattnets olika former; flytande, gas och fast form.
 • Du deltar aktivt i samtal och diskussioner kring vatten och visar att du förstår vattnets betydelse för allt liv.
 • Du ställer hypoteser och genomför experiment kring vatten.

 

 

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback