Skolbanken Logo
Skolbanken

Fisken utvärdering och analys fokusområde Matematik. Vt 2021

Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Matematik finns överallt omkring oss och vi ville låta barnen skapa ett intresse för matematik. Lika viktigt att synliggöra matematiken i vardagen och utmana barnen utifrån deras förståelse.

 

Utvärdering:

 

Vi hade som mål att barn på Fisken skulle upptäcka matematik i sin vardag. I utbildning och i undervisningstillfälle ser vi att visat och utvecklat intresse och förståelse t ex om siffror, former, mätning när dem skapar, spelar olika spel, programmering och när de bygger med Lego och olika material. Barnen bygger olika hus med olika tekniker, bygger Lilla Ärtans hus, mäta hur lång är lilla ärtan och mäta varandra. Barnen programmerar Bebot  och räknar t ex två steg framåt, tre  steg till vänster och räknar antal steg tillsammans. 

 

Under skapande aktiviteter, så har barnen deltagit att tillverka  olika insekter, djur från temaboken, samt skapat olika  geometriska former.

 

Vi har erbjudit varierande aktiviteter i både inne-och utemiljö samt använt oss av olika lärandes redskap, bland annat olika digitala verktyg som till exempel: Bebot  och Osmo Pizza. Vi har använt oss av Appen Pullyglott och använt / läst böcker som innehållet olika matematiska begrepp. Tillsammans med barnen har vi har bearbetat de olika begreppen, exempelvis, Vem gick in med skorna på ?  

 

 

 

Analys:

Vi pedagoger ser att det är viktigt att utgå från barnens intresse och nyfikenhet.  
Vi har olika material  och verktyg som fångar olika intresse hos barnen. 

 Barnen får möjlighet och tid till att fördjupa sitt intresse och lärande samt inflytande i verksamheten.


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback