Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Skolkatalogen åk 8

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 maj 2021

Det är dags igen för elever i åk 8 att lämna in bidrag till skolkatalogens omslag. Vi kommer arbeta med uppgiften under två lektionstillfällen och om mer tid behövs arbetar man hemma. Uppgiften ska lämnas in senast Fredag 21/5.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Matriser i planeringen
Skolkatalogen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter