Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Historien går vidare

Resursskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 18 april 2021

Historien går vidare genom medeltiden, franska och amerikanska revolutionerna o industrialismen

Vad hände efter romartiden i Europa,  Amerika och andra delar av världen där européerna satte sina fotspår?

I det här historieavsnittet kommer du att läsa, se film och bekanta dig med historiska begrepp som medeltiden, franska och amerikanska revolutionerna, kolonialismen o industrialismen, för att förstå hur vår tid formats av vad som hänt tidigare i historien och hur människors värderingar och livsvillkor påverkas av den tid de lever i.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Matriser i planeringen
Historien går vidare
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback