Skolbanken Logo
Skolbanken

Dunderkalaset - Kapitel 3:1

045021 Förskolan Juvelen, Stockholm Hässelby-Vällingby · Senast uppdaterad: 19 april 2021

Så var det dags för kapitel 3 av dunderkalaset.

Planering av Dunderkalaset - Kapitel 3:1

 

 

 

Så har vi äntligen kommit till kapitel 3 av dunderkalaset. 

 

Förberedelser: De förberedelser som vi gjort innan undervisningstillfället är att ha läst igenom det andra kapitlet själva innan vi läser det för barnen. Vi har även förberett frågor kring texten men även kring ord som vi kan tänkas ta upp under läsandet stund för att ge barnen möjligheter till att skapa sig en större förståelse för dessa men också möjligheten till att få komma till tals och samtala inför en större grupp.

Vi har även förberett kort med motsatsord på vilka kommer att användas efter att vi läst kapitel tre av dunderkalaset. 

 

 

 

Syfte: Syftet med undervisningen är att utmana barnen i:

 

 

 

-Att lyssna och öva upp hörförståelse och föreställningsförmåga (inre bilder).

 

-Att bygga upp ordförråd och ordförståelse

 

-Att väcka intresse för bokstäver och siffror

-Att bygga upp förståelse för matematiska begrepp

 

-Att uttrycka sig muntligt samt öva på att återberätta

-Att utveckla förståelse för begrepp (motsatsord)

-Att uttrycka sig muntligt samt via bild och text

-Att utveckla intresse för skriftspråket (ord-bilder samt stora och små bokstäver/versaler oh gemener)

-Att använda digitala hjälpmedel

 

 

 

Material: Material som vi kommer att använda oss av är främst det andra kapitlet utav berättelsen (text). Vi kommer även att fokusera på en del ord som kan tänkas vara utmanande och samtala om dessa men också ställa frågor under berättelsens gång kring händelser osv. Vi kommer också ha pinndockor utav de karaktärer som är med i berättelsen dels för att göra det tydligt vilka karaktärer berättelsen beskriver men även för att skapa ett större intresse hos barnen i lässituationen. 

 

 

 

Miljö: Vi kommer att genomföra aktiviteten inomhus sittande i en mindre ring, här tillåts alla att se de pinndockor som används och alla kan både se varande men även oss pedagoger. 

 

 

 

Dokumentation: Vi planerar att dokumentera våra tillfällen med hjälp utav kameror för att ha bilder till reflektion och dokumentation för barnen i miljön. Barnen kommer även att tillåtas att vara med och delta i själva dokumenterandet i att ta bilder på görandet men även sina egna och andras alster. 

 

 

 

Genomförande: Aktiviteten kommer att påbörjas med en liten reflektion kring senast vi träffades för att se vad vi kommer ihåg och vad som kan behöva upprepas. 

 

 

 

Efter detta är det dags att påbörja kapitel tre av dunderkalaset. Kapitlet kommer att läsas högt för barnen där vi under läsandets gång kommer att fokusera på en del ord i texten. Efter att vi läst kommer vi att ställa några frågor kring vad vi precis har läst för att öva på återberättandet. 

 

 

 

Frågor där svaren uttrycks direkt i texten: 

 

- Varför bar Jalle ormen Olgas paket?

- Hur såg det ut i Jalle och Tindras trädgård?

- Vad fick ormen Olga i sitt paket? 

Larven Larva?

Tvix? Tvax?

Humlan Hubba?

Dumlan Dubbe?

Hunden Hertha?

Farbror Frasse?

Strutsen Svea?

Spindeln Spidde?

Roboten Robbo?

Figuren Felix?

Jätten Jalle? 

- Hur stora långkalsonger hade jätten Jalle?

 

 

 

Frågor där svaren inte uttrycks direkt i texten?

 

- Vad tyckte Jalle om sina presenter?

- Vem fick inte något paket?

 

Efter att vi läst kapitlet och samtalat om det är det dags för nästa del av aktiviteten. Denna del handlar om motsatsord. Här får vi möjlighet att diskutera och samtala om just begreppet motsatsord. Vad är det för något? Med hjälp av motsatskort kommer några motsatsord att påvisas. Här kommer vi att samtala om ordens betydelse men även hur de är uppbyggda, med stora och små bokstäver. Tillsammans kommer vi att gå igenom de olika motsatsorden där barnen får dra ett kort, samtala om det och sedan försöka att hitta motsatsordet till det dragna kortet. 

 

Efter att vi gått igenom alla korten är det dags för att försöka skapa sina egna motsatsord. Här ges barnen möjlighet till att skapa, måla, rita, lera eller hur man nu skulle vilja tänkas göra. Barnen kan även skapa ting vilka kan kopplas till de motsatsord vilka vi har på korten. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback