Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Åsö grundskola 9C - Geometri

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 april 2021

Ordet algebra kommer från grekiskan och kan ungefär översättas till ”mäta jord”. Denna gren av matematiken studerar olika figurer i en, två eller tre dimensioner (eller flera?), deras egenskaper och hur man kan mäta eller beräkna dem. Detta område sträcker sig långt ifrån att bara beräkna arean av en polygon eller omkretsen på en cirkel, något som man märker när man läser mer och mer matematik.

 

Vecka

Måndag A35
14:10 - 15:10

Onsdag A35
8:10 - 8:50

Torsdag A35
14:20 – 15:10

Fredag A35
12:10 – 13:00

10

Uppstart för momentet;
Planering &
”Kan du det här?”

4.1 Spegling och symmetri

11

4.2 Skala

4.3 Ekvationer med flera nämnare

12

4.4 Likformighet

4.5 Pythagoras sats

13

Repetition

Diagnos kapitel 4

LEDIGHET

14

PÅSKLOV

15

Arbete med Träna geometri och Utveckla geometri utifrån resultat på diagnosen.

Förmågorna i fokus

16

Övningsprov samt repetition

Prov (NO-lektionen)

NO-lektion på matten

NO-lektion

 

 

 

Mörkmarkerade rutor är lektionspass som faller bort. Ni har i uppgift att vara i fas med planeringen då detta kan testas i slutet av varje vecka. Detta görs för att säkerställa att alla är har förstått det som berörts under veckan.

 

 

 

 

 

Arbetsform

 

Arbetet kommer att följa mattebokens första kapitel och under området kommer det ske följande:

 

·         Vi kommer att ha genomgångar (på tavlan och filmer) och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Det kommer även att läggas in diagnos i början samt ungefär halvvägs genom området. Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

 

Litteratur:

 

Den primära litteraturen som används är Z-boken, en mattebok ur serien XYZ. Ni har tillgång initialt till den digitala varianten av boken men det kommer även komma att delas ut en fysisk variant.  

 

Bedömning

 

Momentet kommer att bedömas utifrån tre huvudsakliga förmågor:

 

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Dessa förmågor bedöms dels genom ett skriftligt prov som sker under vecka 8 samt genom redovisningar (muntliga och skriftliga) du gör under lektionerna, till exempel inom problemlösning.

 

Mål

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

Samt så kommer du arbeta med följande centrala innehåll:

 

·         Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 

·         Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

 

·         Likformighet och symmetri i planet.

 

·         Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback