Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

9D, Historia/samhällskunskap, "Fred och konflikt" v 18

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 maj 2021

Fred och konflikter

 

Vad: Vi ska under den sista veckan i So arbeta med temat "Fred och konflikter" och detta tema är under ämnena historia och samhällskunskap.

 

Hur?Det kommer att vara genomgångar, arbeta med texter med tillhörande frågor, begrepp, dokumentärer, övningar och diskussioner samt en fördjupning i en valfri konflikt.

 

 

 

Innehåll: 

Det här ska du ha koll på till provet på fredag:

 

1.Vad är väpnad konflikt, krig, inomstatliga krig (inbördeskrig) och mellanstatliga krig. 

2.Vad menas med maktbalans och kapprustning.

3.Vad orsakar väpnade konflikter? 

4.Konsekvenser av väpnade konflikter.

5.FN: Vad är FN:s uppdrag? Hur ser organisationen ut? Varför uppkom organisationen? Vilka utmaningar står FN inför idag?

6.Vad menas med folkrätten i väpnade konflikter?

7.Internationell konflikthantering: Vad menas med diplomati, medling och intervention. Olika organisationer som arbetar för internationell säkerhet. T. ex, Nato, EU

8. "Kalla kriget" som konflikt. Varför, vad och konsekvenser.

9."Kriget i Syrien" som konflikt. Varför, vad och konsekvenser. 

10. Fördjupning i en valfri konflikt inom modern tid/pågår. Varför, vad och konsekvenser.

11.Källkritik: Vi kommer att ha källkritiska övningar.

12. Begreppen i quizlet: https://quizlet.com/286657958/fred-och-konflikt-flash-cards/

 

Texter: 

-Häfte (delas ut i början av veckan)

 

-SO:rummet: 

Kalla kriget: 

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/kalla-kriget'

Inbördeskriget i Syrien (2 delar)

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/syriens-moderna-politiska-historia-del-1-fran-sjalvstandigheten-fram-till-2011

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/syriens-moderna-politiska-historia-del-2-syriska-inbordeskriget

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Historia och Samhällskunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter