Skolbanken Logo
Skolbanken

Skapa med Diddi

Norra Förskolan Vindförberg, Rättvik · Senast uppdaterad: 6 maj 2021

Diddi är den babblare som älskar att skapa. Diddi är ett fartfyllt yrväder som inte kan sitta still och vill ge uttryck för sin energi. Diddi tycker mycket om att måla med olika färger och skapa med olika material.

Nuläge 

Barnen i gruppen är i åldrarna 1-3 år. Många av barnen har ett intresse för Babblarna och tycker mycket om att skapa med olika färger och material. 

Mål 

Vi vill stärka barnens utforskande av färger och olika material och att de utvecklar sin skapande förmåga. Barnen ska ges möjlighet att få utforska färger, olika material samt olika tekniker inom skapandet. Vi vill ta vara på barnens intressen och förmågor och göra skapandet till en daglig aktivitet i verksamheten. 

Syfte 

Ta vara på barnens intressen och väcka lusten till ett fortsatt lärande och utveckling. Att barnen kan kommunicera och samtala om det vi skapar och att barnen får jobba med olika material och tekniker. 

Genomförande 

Hela barngruppen kommer att vara delaktig i våra skapande aktiviteter. Ibland hela gruppen tillsammans och ibland i mindre grupper. 

* Diddi kommer till oss när det är dags för att skapa och har med sig instruktioner eller uppdrag om vad vi ska göra. 

* Vi kommer att skapa en egen Diddi utifrån olika material och benämna Diddis färger med ord och tecken. 

* Vi kommer träna på att benämna färger med ord och tecken. 

* Utforska färger tillsammans - vad händer om vi blandar olika färger med varandra. 

* Skapa med olika material och prova på olika tekniker. 

Dokumentation

Vi kommer att kontinuerligt dokumentera barnens skapande i form av bilder, filmer och anteckningar av till exempel dialoger som vi har tillsammans med barnen. Dokumentationen sker på våran avdelning samt i barnens lärlogg.

Utvärdering och Reflektion

Vi kommer att reflektera och utvärdera tillsammans i arbetslaget under vår gemensamma reflektionstid. 

Ansvar

All personal i arbetslaget har ett gemensamt ansvar att dokumentera och hålla i planeringen. 

Koppla läroplansmål nedan.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter