Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Magnetism, el och energi

Yngsjö skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 18 maj 2021

Vi kommer arbeta med magnetism, elektricitet och energi både teoretiskt och praktiskt.

Du ska få lära dig:

 

 • att förklara och använda  begrepp som hör till området
 • hur en lampa och ett batteri fungerar och vad som menas med en sluten krets.
 • att rita, tolka och använda enkla kopplingsscheman.
 • hur man hanterar el på ett säkert sätt.
 • hur en magnet fungerar och dess användningsområden.
 • vad energi är och dess olika former.
 • om våra energikällor och dess för- och nackdelar

Vi kommer att:

 •  ha gemensamma genomgångar och diskussioner
 •  göra undersökningar med elektricitet och magnetism
 •  skapa egna "uppfinningar"
 •  se filmer som belyser dessa ämnen.

Du visar dina kunskaper genom att:

 • vara aktiv och kreativ i gemensamma diskussioner och undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar noggrant
 • göra ett skriftligt test i v. 23 

 

 


Läroplanskopplingar

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Matriser i planeringen
Energi och elektricitet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter