Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSYPSY01

Studieenhet 8, Psykiatri 1 VT 2021

Distansutbildning KV, Karlskoga Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 14 maj 2021

Ämnet Psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar.

Studieenhet 8

Vi läser om självmord och självmordsförsök.

Det är ett tungt ämne men det är viktigt att man har kunskap om att hantera det "svåraste och mörkaste" vad gäller psykisk ohälsa. Det dör fem till sex gånger fler i självmord i jämförelse med trafikolyckor i Sverige men vi pratar inte lika mycket om att förebygga självmord  som man gör om att ha bilbälte och undvika hård trafik.
Vad gäller kring bemötande och strategier när det kommer till självmordstankar och självmordsförsök?
Hur man kan stötta och bemöta människor som har dessa tankar?
Vad kan man göra som personal/medmänniska?

 

"Självmord och självmordsförsök"

Blåa boken= 

Kapitel 12

Rosa boken=

Sidan 163

 

Examination:

Läs i böckerna och sök gärna mer information på nätet.

Enskild uppgift Unikum. 

 

Länkar:

Lägger med att par länkar från YouTube som handlar om självmord. Ni kan själva söka upp klipp/filmer om ni vill lära er mer. Finns även organisationer som "Suicide Hero, SPES, Aldrig Ensam som ni kan gå in på och få mer information. 

https://www.youtube.com/watch?v=4WZG6KmgAuQ

https://www.youtube.com/watch?v=eifyAgNdJ14

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Enskild uppgift Studieenhet 8