Skolbanken Logo
Skolbanken

Teater och lek

Mosippans förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Mors lilla Olle är en sång som vi sjungit under samlings stunden och vi vill använda den för att utveckla en fantasi lek som också är kopplad till temaarbetet som pågått under våren.

Mål främja lek som inkluderar vårens temaarbete ”nordiska djur” och barnen får möjlighet att utveckla sin fantasiförmåga. 

 

Syfte är att barnen får inspireras till lek som möjliggör samspel och uttryck av känslor. Lärande lek i sociala sammanhang där barn också kan lära sig nya begrepp. Vi utnyttjar också skogsrummet på avdelningen för att utveckla leken och fantasin för barnen. 

 

Planering och genomförande Vi introducerar leken med en teater av sången mors lilla Olle och barnen får egna biljetter med en ledtråd om vilken sång teatern är kopplad till. Inför teatern skapar barnen blåbär av flörtkulor som används till rekvisita. Utklädnad för karaktärerna mor, Olle och björnen finns tillgänglig på förskolan.

Efter introduktionen är vi pedagoger med och skapar lek med barnen kring sången och teatern,  barnen får leda leken vidare utifrån det som fångat deras intresse. Vi pedagoger är aktiva i leken för att främja barnens samspel och inkludera alla. Denna fantasi lek kan lekas ute och inne och om barnen har intresse fortsätter leken på eget initiativ. 

 

Dokumentation vi dokumenterar när barnen skapar lek kring sången och teatern sedan skriver vi ut dokumentationen och sätter upp det i hallen så barnen kan samtala om leken. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback