Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

FYSFYS01a

Fysik 1: Kärnfysik

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 13 maj 2021

Berör kapitel 11 i Ergo fysik 1.

Totalt: 25 p

E: 7 p

C: 15 p

A: 22 p


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Fysik 1: Kärnfysik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter