Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Personligt pennställ

Ekkälleskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 26 maj 2021

I detta arbete kommer du att planera och färdigställa ett pennställ utifrån dina egna idéer och få fram en färdig produkt.

 

Undervisning 

  • Vi lägger stor vikt vid planering under detta arbetsområde eftersom det är design utifrån egen idé som är grundsyftet med uppgiften. Vi pratar om olika produkter och syfte, design och hur man utvecklar sina idéer. Vi pratar om materialval och tekniker. 

Du svarar på frågor om din idé och ditt arbete och gör en skiss av ditt arbete.

Du väljer träslag tillsammans med lärare som passar ditt slöjdarbete, och sågar ut detta i råmaterial. Om det behövs, hjälper läraren till med detta.

Vi tränar på att se slöjdarbetet utifrån kvalitetsynpunkt, genom att arbeta noggrannt och se hur vi på bästa sätt ska få ett bra resultat. 

Vi tränar på säkerhet och ergonomi, genom att använda maskiner och verktyg på ett säkert sätt. 

Vid varje lektionspass får du dokumentera ditt arbete och resonera kring arbetsprocessen. 

  •  

Bedömningsformer 

Arbetet bedöms fortlöpande under lektionerna.

  •  

 


Läroplanskopplingar

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Matriser i planeringen
Slöjdmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter