Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Tema Snilleblixtarna

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Vi ska nu arbeta med Snilleblixtarna. Vi kommer arbeta med att undersöka, skapa, upptäcka, klura, bygga och sortera.

Tidsperiod

 •  Vi kommer arbeta med detta under ca fyra veckor.

Förmågor

 • Du får möjlighet att utveckla dina förmågor att analysera, värdera, identifiera och använda teknik.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Kunna förstå och använda olika ord och begrepp inom teknik
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Dokumentera arbetet genom t ex skisser av olika slag
 • Hur teknik förändrats över tid och orsaker till det.
 • Säkerhet

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Du visar vad du lärt dig genom att:
 • följa instruktioner
 • delta i diskussioner och samtal
 • genomföra alla uppdragen i Snilleblixtarna
 • Visar att du förstår och kan använda olika ord och begrepp inom teknikområdet

     

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi arbetar utifrån konceptet Snilleblixtarna.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Matriser i planeringen
Teknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback