Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Att hålla tal år 7 v. 15-20

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

" Ett bra tal är ett personligt tal". Det går att prata om nästan vad som helst, men det finns en regel: Det måste vara din upplevelse, din resa, din bild eller ditt minne.

Du ska skriva ett tal om något som är viktigt för dig; ett husdjur, ett syskon, en plats, en idrott, ett minne av något eller någon.  Du arbetar i en mindre responsgrupp där du får hjälp och stöd i ditt skrivande och ditt framförande. I slutet av arbetsområdet håller du ditt tal för klassen. Det är både ditt skrivna tal och ditt muntliga framförande som bedöms.

 

Koppling till läroplanen

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

-formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Centralt innehåll

Tala, lyssna, samtala:

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

 

Läsa och skriva:

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Berättande texter och sakprosatexter:

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Hålla tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback