Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Aktuella samhällsfrågor - nyheter i olika medier åk 3

Kronaskolan F-3, Ale · Senast uppdaterad: 18 maj 2021

Varje dag händer det saker runt om i vår kommun, i vårt land och i vår värld. Det som är nytt och händer just nu, kallar vi för nyheter. I detta so-område kommer du få lära dig om vilka som arbetar på en tidning, hur massmedia och reklam fungerar samt att vi som tar del av median behöver vara källkritiska.

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med

Aktuella samhällsfrågor - nyheter i olika medier

Konkreta mål

Du kommer få lära dig om:

 

 • Olika typer av medier.
 • Vad som kan vara en nyhet och en källa.
 • Vilka källor du kan lita på.
 • Skillnaden på fakta och åsikt.
 • Om yttrandefrihet 
 • Att tänka kritiskt när du hör/ser/läser något som du tycker verkar osant.
 • Reklam och dess syfte.
 • Diskutera aktuella samhällsfrågor.

Undervisning 

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här kommer vi på lektionerna:

 

 •  studera nyheter från olika medier, till exempel TV, tidningar, internet.
 •  träna på att återberätta om en nyhet du hört/läst/sett. 
 •  skriva om nyheter du läst.
 •  öva på att vara källkritisk. 
 • Se på film och läsa fakta om medier, reklam och källkritik.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att/ kunskaper om:

 

 • Dina texter
 • Du ska få berätta om nyheter du hört/läst.
 • Genom samtal 

Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback