Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Språkhistoria åk 7 vt 21

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Du ska få arbeta med språkhistoria. Du ska få lära dig om svenska språkets ursprung och utveckling, om hur andra språk har haft stort inflytande på vårt språk, språkliga varianter inom svenskan samt fundera över nya ord och hur de bildas.

Varför ska du läsa språkhistoria?

Orsakerna till att vi ska arbeta med det här arbetsområdet handlar om att det är viktigt att förstå hur levande och dynamiskt språket är. Språk kan se olika ut i olika sammanhang och det är viktigt att anpassa sitt språk efter mottagare och sammanhang. Språk förändras också över tid och det är betydelsefullt att veta vilka faktorer som har spelat stor roll på svenska språkets utveckling. Olika språk påverkar också varandra. Svenska språket är ett litet språk, och har därför påverkats av andra mer inflytelserika språk. Det är viktigt att veta varför man lånar ord från andra språk och vilka konsekvenser det kan få.

Lgr 11

Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om svenska språket, dess uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang.

Undervisning

Du kommer få lyssna på genomgångar, anteckna och diskutera. Instuderingsfrågor inför provet. Fördjupningsuppgift.

Bedömning

Du kommer få visa dina kunskaper dels genom ett skriftligt prov, dels genom en fördjupningsuppgift.

Här har du också möjlighet att visa kunskaper inom källhänvisning och sammanställning.


Läroplanskopplingar

Nya ord i språket, till exempel lånord.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav språkhistoria
Uppgifter
Språkhistoria