Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Algebra - Kapitel 5

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

I det här avsnittet ska vi arbeta med algebra. Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. Du kommer få lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler, lösa ekvationer och matematiska problem.

Det här kommer vi att jobba med

  • Algebraiska uttryck

  • Förenkla uttryck
  • Formler
  • Mönster

  • Ekvationer

  • Ekvationslösning

  • Problemlösning med ekvationer

Följande begrepp ska du lära dig:

 • Algebra
 • numeriska uttryck
 • algebraiska uttryck
 • Variabel
 • förenkla uttryck 
 • formel
 • mönster
 • likhet
 • ekvation
 • obekant
 • vänster led - höger led
 • ekvationslösning
 • prövning

 

Arbetsmetoder

 • Genomgångar och diskussioner
 • Arbete i matematikbok Prio, kap.5
 • Problemlösning
 • Gruppuppgifter
 • Skriftligt prov

 

Bedömning

Du bedöms utifrån:

Problemlösning: Hur du löser matematiska problem (strategi och metod), hur du redovisar dina lösningar,  hur rimliga dina lösningar är och din förmåga till att lösa matematiska problem på olika sätt.

Begrepp: Dina kunskaper om matematiska begrepp och hur du använder dem. Hur du använder olika matematiska uttrycksformer (siffror, bilder, tabeller mm.) och visar att du kan växla mellan dessa uttrycksformer för att beskriva samband mellan olika begrepp.

Metoder: Att du väljer en effektiv metod för dina uträkningar och att du använder metoden på ett korrekt sätt.

Kommunikation: Hur du redovisar dina uträkningar. Hur du använder dig av olika matematiska uttrycksformer (bilder, symboler, tabeller, grafer mm.) för att tydliggöra.

Resonemang: Att du kan föra och följa matematiska resonemang.

 

Du bedöms under lektionerna både skriftligt och muntligt. Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ämnesmatris - matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter