Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

5 - 6

Romanprojekt "Den magiska dörren"

Björkbergsskolan, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med ett projekt där ni får skriva en spännande fantasy roman med flera kapitel.

Vad:

Vi kommer att skriva en berättande text med inslag av spänning och fantasy.

 

Hur:

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Den magiska dörren". Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitlet ska innehålla.
 • Du får träna att skriva på olika sätt, t.ex. skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger. Detta har du sedan nytta av när du forstätter skriva i boken.
 • Några kapitel ska illustreras med en passande bild.
 • Du får lyssna på dina kamraters texter och du får ge och ta emot respons- vad som var bra i texten och vad du kan förbättra.
 • Vi diskuterar också vad som gör en text bra och hur man kan förbättra den.
 • Vi jämför med "riktiga" böcker och försöker hitta bra exempel på t.ex. miljöbeskrivningar.
 • Sista steget är att publicera boken i vår egen lärlogg så att boken sparas, samt att vi trycker upp en romansamling.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet:

 • roman
 • gestaltning
 • ord som uttrycker känslor
 • miljöbeskrivning
 • personbeskrivning
 • dialog
 • styckeindelning
 • adjektiv
 • adverb
 • respons

Varför:

Se kopplingar till läroplanen nedan.

 

Bedömning:

Formativ bedömning kommer att ske under arbetets gång där du genom kommentarer och respons kommer att kunna bearbeta din text. Vi kommer att se din förmåga att kunna bearbeta din text med hjälp utav oss.

Vi kommer i slutet av arbetet att läsa igenom din färdiga produkt och kolla förmågan att hålla röd tråd genom berättelsens gång, att grundläggande skrivregler används samt att du har följt de instruktioner som givits till varje kapitel. Vi kommer också att se på dina beskrivningar och gestaltningar, samt på användandet av dialoger och hur man skriver dessa.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

välja och använda språkliga strategier,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter