Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Gracias 8: capítulos 5-12

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 maj 2021

I kapitel 5-12 lär vi oss nya saker. Vi arbetar med boken Gracias 8 men också ganska mycket med annat material.

1. Innehåll

 

 • att kunna beställa mat och dryck på en restaurang/kafé
 • räkneord 1-1000
 • tala om var man har ont (kroppsdelar)
 • fylla i personuppgifter på en blankett
 • använda ESTAR i presens
 • när man använder SER och när man använder ESTAR
 • berätta vad du har gjort (verb i perfekt)
 • berätta var saker finns (lägesprepositioner)
 • använda HAY och ESTÁ
 • samtala om vad som finns där du bor (stadsord…)
 • fråga efter vägen
 • bestämma vad och när du ska träffa någon
 •  

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen
Övergripande matris Kunskapskrav moderna språk åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter