Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, NO (år 1-3), SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Miljö, material och källsortering

Sollebrunns skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Vi ska under ett par veckor lära oss mer om vår miljö och varför vi ska källsortera och återvinna. Du kommer även att få lära dig mer om vad olika saker är gjorda av och vad de har för egenskaper.

Du kommer att få möjligheten att:

 • Lära dig mer om hur olika handlingar i vardagen påverkar vår miljö.
 • Titta på filmer om återvinning och miljö.
 • Få lära dig mer om vad olika saker är tillverkade av för material och hur dessa ska återvinnas. 
 • Lära dig hur ett material har utvecklats genom historien.

Läraren kommer att bedöma om du:

 • Kan beskriva vad olika föremål är tillverkade av, som t.ex. papper, plast, glas och metall.
 • Kan utföra lättare källsortering.
 • Känner till hur du kan bidra till en hållbarare utveckling.
 • Kan beskriva hur något föremål har utvecklats genom historien. 

Undervisning:

Du kommer att få jobba:

 • enskilt och i grupp
 • titta på film
 • diskutera kring ämnet i grupp och helklass

Du kommer att få lära dig olika expertord så som källsortera, återvinna, återbruk, material, kretslopp, sortera.


Läroplanskopplingar

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter