Skolbanken Logo
Skolbanken

Boktipsaren

Hagåkers fsk/Bosgårdens ped. enhet, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Vi uppmärksammar läsning och dess betydelse i barngruppen och involverar hemmet i att barnen får ta med sig en favoritbok som vi läser och tipsar om på förskolan.

Varför: Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Vi vill uppmärksamma vikten av läsning för barns språkutveckling och uppmuntra barnen och deras vårdnadshavare att läsa mycket hemma tillsammans med sina barn. Barn som läses för när de är små har ett otroligt mycket större ordförråd än barn som inte blir lästa för. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen i livet behöver vi alltså läsa för dem - tio minuter per dag! Se gärna filmen här: https://youtu.be/X1nzc9P5MSA

Vad: Vad undervisar vi om?

Barnens olika intressen och favoritböcker. Att läsning är viktigt, roligt och spännande.

Hur? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

Barnen har fått i uppdrag att ta med en favoritbok hemifrån och svara på några frågor om boken. Under samlingarna i en period framöver kommer vi att läsa (bilder och eller text) böckerna för barngruppen och barnet som tagit hit boken får berätta om den för oss andra. 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi dokumenterar med foto, film och anteckningar. Vi synliggör arbetet i veckodokumentation (Humlenytt), lärloggar samt i lärmiljöerna på Humle för att barnen ska ges möjlighet att reflektera kring sitt lärande. I arbetslaget reflekterar vi och analyserar utifrån dokumentationen och utvecklar utifrån det nya undervisningsituationer för att utmana och stödja barnens lärande. 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter