Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Jordens resurser och en hållbar värld.

Hemsjö kyrkskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 28 maj 2021

Nu ska vi läsa om jordens resurser och vad vi människor använder resurserna till. Vi kommer även att läsa om hur det är fördelat på vår planet och hur vi kan påverka vår värld till en mer hållbar värld. Vår värld är inte jämlik varför? Vi kommer även att diskutera och prata om klimatförändringar.

Syfte

Bedömning

Läraren vet att du kan när:.

Du har studerat och läst på om jorden resurser och hur de används.

Du upptäcker konsekvenserna av människans användning av jordens resurser.

Du resonerar om följderna av brist på vattentillgång.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Jordens resurser
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter