Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Projektberättelse - Babblarna på Junibacken

185371 Förskolan Sagoskogen, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 28 maj 2021

Under VT21 har vi arbetat med samma projekt som tidigare (Babblarna på Junibacken) men vänt på fokuset från Babblarna till olika områden inom läroplanen utifrån olika färger.

Babblarna på Junibacken

Under vårterminen 2021 har vi utgått från olika färger i vårt projekt. Det har funnits ett flertal syften bakom de olika undervisningstillfällena och kopplat till de olika färgerna har vi haft olika fokusområden. Övergripande syfte med arbetet med färger har varit att barnen ska få erfarenheter av varje färg samt lära sig TAKK tecknet till. Det har vi därför arbetat kring med alla färger utöver det särskilda fokusområdet färgen haft. Barnens intresse för TAKK har ökat mer och mer dagligen och alla barn har tagit till sig tecknen utifrån sin nivå. 

Projektets syfte och mål var följande: 

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. Fokus kommer att ligga på språkutveckling och kommunikation.

Samtidigt kommer vi att använda materialet kring Babblarna för att erbjuda en strukturerad och omfattande introduktion till de nya barn som börjar under höstterminen. 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner. Läroplanens olika områden introduceras och genomförs genom aktiviteter som är väl planerade, strukturerade och bidrar till fördjupat lärande inom de olika områdena.

 

Vi upplever att projektets syfte uppfyllts då hela gruppen kunnat utmanats på olika nivåer inom samma område. Babblarna har denna termin inte haft någon ledande roll i projektarbetet då det inte behövts. Barnen har intresserat sig för lärobjektet i sig utan Babblarna som "dragplåster". Vi har kunnat reflektera tillsammans med barnen på olika sätt: under eller precis efter en aktivitet, med hjälpmedel som till exempel film (antingen en video filmad under en aktivitet eller exempelvis en naturfilm om myror som vi sedan reflekterar över). Barnen har även reflekterat med stöd av bilder på olika aktiviteter som sitter uppe på avdelningen. 

 

Vad har vi gjort? 

 

Röd (Bobbo)

 

Varje färg har introducerats genom att vi presenterat färgen och TAKK tecknet för respektive färg. Utefter det har vi sedan utformat aktiviteter efter barnens intressen och behov. Själva projektarbetet har under terminen utvecklats och vi har gjort förändringar i genomförandet allt eftersom vi sett vad barnen intresserat sig för. 

 

 

Vi började med aktiviteter där barnen fick träna på att urskilja färgen röd från andra färger. Detta för att träna barnens förmåga att jämföra och resonera kring en uppgift. 

 

Barnen fick även smaka på färgen röd och jämföra med olika livsmedel. 

 

VIT 

 

Färgen vit arbetade vi med när det fortfarande var snö ute, vilket var väldigt passande. Barnen visade fascination över snön och hade mycket funderingar kring den. 

Vi tog in snö vid flera tillfällen och undersökte vad som hände med snön inomhus. Första gången frågade vi barnen vad de tror kommer hända med snön. Ingen hade något förslag. Dagen efter såg vi att snön blivit till vatten. "Äckligt" sa ett barn och menade smutsen som nu syntes när snön hade smält. Vi tog in en ny skål med snö och frågade återigen barnen vad de trodde skulle hända med snön. Då svarade flera barn "vatten". Mycket riktigt blev även den skålen till vatten dagen efter. 

 

Vi tog oss ut i närområdet för att leta efter färgen vit. Barnen uppmärksammade mycket vitt runt omkring. Siffror på skolgården, bilar, skyltar, övergångsställen. 

 

BLÅ (Doddo) 

Doddo står för värdegrund. Våra observationer av gruppen visade att vi behövde arbeta lite mer med samarbete mellan barnen. Vi började med att introducera färgen blå och tecket (som med alla färger) och undervisningen innebar till en början att barnen skulle skapa en gemensam blå målning (i smågrupper om 4). 

”Blå” (Pekar bredvid ögat - TAKK)

”Här” säger ett barn och ger ett annat en pensel

 

”Vi målar” säger ett barn.

 

Vi hade boksamtal kring boken "Samarbeta".

både jacka och stöv\QV 
gel kott kan inte nå sin 
hjälp.

”Arbeta?” Säger ett barn frågande

”Samarbeta, när man hjälps åt och gör något tillsammans” säger pedagogen

”När man dansar” säger barnet

 

”Exakt! Man samarbetar när man dansar”

 

Vi övergick sedan till dans och samarbete i dans (efter barnens intressen). Barnen dansade mycket, både på avdelningen och utomhus, och utmanades genom att dansa tillsammans. 

 

GUL (Bibbi)

Babblaren Bibbi älskar matematik! Vi bestämde oss snabbt för att utforska färgen gul med hjälp av former. 

"Här ska mina ögon sitta. Den är gul. Hatt och den är stor och liten". Ett barn planerar sitt skapande. 

 

Vi utforskade olika former med hjälp av play-doh. 

 

Barnen fick smaka på gult. 

 

GRÖN (Dadda)

Dadda älskar naturvetenskap. Vi stannade upp länge tillsammans med Dadda och färgen grön eftersom barnens intresse för natur inte verkar ha något slut. De uppmärksammade hela tiden något nytt. 

Vi startade med att undersöka om vi kunde hitta något grönt naturmaterial i skogen. 

"Titta blomma, glön"

Ja blommans stjälk är grön men bladen då, ser ni vilken färg dom har?"

"Vit" viskar ett barn.

 

"Ja dom är vita och heter vitsippor". 

 

Med hjälp av det insamlade naturmaterialet skapade vi sedan naturtavlor. 

"va dä?" frågar ett barn och vill ha namn på olika föremål.

Pedagog svarar och benämner de olika föremålen: kotte, pinne, gräs, limspatel och lim.

 

 

"Pappa kotte" säger ett barn och vill limma på en kotte på sin målning.

 

 

Under arbetet med färgen grönt gjorde vi flera olika experiment. Bland annat "vandrande färger". 

"Blå"

"Glön"

"Nej Dadda, Doddo o Diddi".

Barnen benämner färgerna på olika sätt, vissa med namnen på färgerna och vissa använder Babblarna för att benämna de olika färgerna. 

 

När sedan myrorna vaknade till liv blev barnen förtjusta och vi valde att följa det intresset med frågan: Hur ser en myra ut? 

 

 

- Titta myran

- Myran äter mig

- Ska vi ge myrorna mat? (Pedagog)

- Ja äta 

- Myra

- Jag ritar myran och benen

- Titta (pedagog pekar på inspirationsbilden), ser ni spröten på huvudet? 

 

Barnen lägger mycket fokus på detaljer över myrans kroppsdelar. 

 

 

Förändrat lärande och kunnande

Först och främst har vi sett hur barnen tagit till sig och lärt sig komplettera sin kommunikation med hjälp av TAKK. Barnen använder tecken i olika situationer och visar glädje när de använder tecken. Övergripande under projektets gång har barnen visat större förståelse för vad en färg är och förståelse för vad en nyans är. 

 

Vi har även sett förändrat lärande och kunnande inom de olika områden vi arbetat med på olika sätt. Barnens förmåga och intresse för samspel och samarbete har exempelvis ökat, likaså förståelsen för vad naturmaterial är. Barnen har kunnat resonera och benämna fler naturföremål än innan och undersöker objekt på ett mer grundläggande sätt. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback