Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Modersmål i kroatiska År 7-9

Modersmålsenheten GR, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 3 juni 2021

I detta fokus område ges du möjlighet att resa genom Kroatien och fokusera sig på en stad som ge dig möjlighet att lära känna historia, geografi, klimatet, sevärdheter. Låt oss tillsammans , historia och lära känna en del av Kroatien och hennes kultur, historia och språk. Läsa litteratur, analysera , skriva, och översätta texter från svenska till kroatiska och tvärtom. Jobba med grammatik med olika övningar .

Mål

 • Att läsa olika slags texter om hemlandet

 • Att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift

 • Att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter

 • Att hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över språkliga hinder som att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor...

 • Att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer

 • Att reflektera kring hur det är att leva i länder där man talar modersmålet och t.ex. göra jämförelse med Sverige

 •  Vi kommer att arbeta efter följande sätt

 •  Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområde

 •  Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • Skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, faktatexter, berättelser…

 • Tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • Läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)

 • Träna på skrivandet, genom  att skriva olika uppsatse

 • Utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • Träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket

 • Undersöka olika länder där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.

  Bedömning

 • Din muntliga förmågan kommer att bedömas regelbundet under lektioner: hur aktiv du deltar i undervisningen och hur kommunicerar du med andra, även muntliga presentation kommer att bedömas

 • Din förmåga att förstå innehållet i en text

 • Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår

 • Din förmåga att förstå vad andra säger och t.ex. delta i samtal

 • Din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer

 • Din förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer

Kopplingar till läroplanen

Syfte

 MlSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 MlSyfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 MlSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 MlSyfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 MlSyfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

 

MlSyfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter