Skolbanken Logo
Skolbanken

Matteus förskolor-Grundplanering 1 2021 - Förskolan Resedan - Gröna höjdarna

093191 Förskolan Resedan, Stockholm Norrmalm · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Här organiserar ni uppstarten av höstterminens projektarbete med kopplingar till läroplanen, verksamhetsplanen och enhetens utvecklingsområden. (Denna görs i maj -augusti)

 

Tänk kring dessa frågor inför uppstarten:

 

- HUR organiserar vi för ett välkomnande under den första tiden efter sommaren?

- Ordningställa och utveckla miljön tillsammans med barngruppen

- Ordna kuben

- Sätta upp hajbilder, hajsagor, hajnamn på väggar

- Bokstäver, siffror mm på väggar

- Undervisningstillfällen (skapa bubblor till kuben, träffa nya hajkompisen, finmotorikträning + mönsterseende/programmering)

- Introducera miljön för de nya barnen

 

 Tankekarta- starta med att göra en tankekarta kring det gemensamma ämnet. (Finns mall i stödmaterialsmappen.)

Finns i mappen.

 

- HUR förbereder vi lärmiljön för att väcka barnens nyfikenhet kring vårt gemensamma ämne?

- Se ovan

 

- Vilket material behöver vi komplettera med? (förbered önskelista, finns på G)

-Se vår lista på G

 

- Vilka mötesplatser behöver vi skapa så att barnen kan utforska och mötas kring det gemensamma ämnet? 

- Kuben, vi håller på att utveckla den till en undervattensvärld tillsammans med barnen. Fiskar, bubbelplast, papperstång. Tyg blir vatten i kuben. Bananlådor blir båtar.

- Vattenbordet.

- Vid borden, tillexempel när vi ritade och klippte bubblor till kuben.

- Vid naturbordet - hav och vattenlek - vattendjur, snäckor, stenar, tyg (vatten)

- Läshörnan.

- Vid hajböckerna på väggen.

- Se undervisningstillfällen.

 

 

- Vilken form av undervisning ska barnen erbjudas, den första perioden vid terminsstart, gör en planering för er grupp.  (görs augusti)

 

Förslag till olika undervisningstillfällen:

Allt kanske inte kommer att göras, nya förslag läggs till under terminens gång, vi ska följa barnens intresse.

 

1. Läs bok om vatten, hajar osv och låt barnen skapa något från berättelsen i lera.

2. Läs bok om vatten, hajar osv. och låt barnen rita något från berättelsen.

3. Bygga en bro av olika material.  Prata om hur man kan ta sig över vatten? Hur kan vi bygga en bro?

4. Göra en sång av olika vattenord.

5. Skriva en dikt av olika vattenord.

6. Sphero - ta bort smuts från vatten.

7. Sphero - måla med sphero.

8. Sphero - på golvet i rörelserummet, åka på de blå mattorna (havet), i kuben, plocka skräp.

9. Blanda salt och vatten - se hur mycket salt som kan lösas upp. Separera salt och vatten, med filter och genom avdunstning.

10. Smaka på sötvatten och saltvatten.

11. Låta vatten avdunsta. 

12. Rena vatten - i lager som när vattnet blir rent genom jorden. Förståelse för hur grundvattnet blir till.

13. Vattendans i rörelserummet.

14. Vattendans i äppellunden. Ta med danssjalar (när vi fått dem), högtalare, vattendanslistan.

15. Titta på filmer om vatten, hajar med mer.

16. Skapa i undervattensvärldar - måla, jobba med lera.

17. Undersöka vatten i staden 

18. Undersöka sand - känna på, mäta med.

19. Undersöka sand med hjälp av USB-mikroskåp.

20. Läsa böcker och lyssna på polyglutt om vatten.

21. Stopmotionfilm.

22. Mäta fötter och jämföra med megalodontand.

23. Arbeta med vatten vid vattenbordet.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter