Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

PP En voyage FR8 VT21

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 juni 2021

Vi lär oss ord och fraser kring resande; hur man är artig när man träffar nya människor, vad man säger på en flygplats och på en resebyrå samt att hur man bokar rum på hotell.

Mål

Målet med detta arbetsområde om resande:

 • att du utvecklar din förmåga att skriva, tala, läsa och höra franska
 • öka din vokabulär och dina kunskaper om fransk grammatik

VOKABULÄR: frukostord, flygplats, resebyrå, hotell

TALA: artighet ställa frågor, göra bokningar

GRAMMATIK: verben ALLER och FAIRE, partitiv artikel, possessiva pronomen, futur med aller

Arbetets innehåll

 • Kap 2
  Artighetsfraser - läs igenom texten i TB s 10-12, ÖB s 28
  Berätta vad du äter till frukost (ord för mat och dryck, även om du inte äter det själv), ÖB s 24 + s 27, ÖB s 23 (partitiv artikel)

  Kap 3
  Förstå ord och fraser på en flygplats, se texten i TB s 16-17 (ÖB övn 3 s 33)
  Verben faire och aller (böja i presens) TB s 78
  Hur man ställer frågor, ÖB s 37 & s 39 faktarutor

  Kap 4
  Boka rum på hotell, övn 5 i ÖB s 46-47
  ER-verb + être och avoir (böja i presens), TB s 75 (parler) + s 78
  Futurum med aller, ÖB s 53 gul ruta
  Possessiva pronomen, (mon/ma/mes, ton/ta/tes, son/sa/ses) TB s 71

Vi arbetar med att SKRIVA och LÄSA texter på franska.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi använder främst:

 • À plus 8 - kap 2-4

Visa din kunskap - Bedömning

SKRIVA: prov
TALA: Du får visa dina kunskaper muntligt genom rollspel.
Du får göra en kortare LÄS- och HÖRFÖRSTÅELSE.

Reflektion

 1. Har du i detta arbetsområde utvecklat din förmåga att skriva på franska?
 2. Har du  detta arbetsområde utvecklat din förmåga att samtala på franska?
 3. Har du lärt dig de grammatiska momenten (se ovan)?
 4. Har du utvecklat ditt ordförråd inom området?
 5. Är du nöjd med dina framsteg? Om inte, vad hade du behövt för att lära dig mer?

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Visad kunskap Franska M2 - vt 16
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter