Skolbanken Logo
Skolbanken

Kastanjettens arbete med språk och kommunikation

Håsta förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

När arbetet med planeringen är färdigt avslutar ni med att namnge planeringen med er generativa fråga och byter ut bilden mot något som passar er planering. Ta bort denna befintliga ingresstext och skriv en sammanfattning av planeringen här. Ingressen ska rama in arbetsområdet och väcka nyfikenhet.

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

 

Generativ fråga: 

Syfte: 

Ökat ordförråd/begrepp - nya ord och ordförståelse i ett sammanhang.

Kommentera vardagliga situationer och göra sig förstådd samt förstå andra.

Kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer

 

 

 

 

Mål ur Lpfö 18:

 

Barnens intressen, initiativ och behov:

 

Specifika mål

 

Förståelse:

 

Förmågor:

 

Begrepp:

 

 

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vetenskaplig grund:

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

 

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

 

Kriterier: 

 

Utvärderingssätt:

 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

 

Aktiviteter:

 

Formativ uppföljning:

 

Lärmiljö:


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback