Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Livet på jorden

Björndammens skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 12 september 2021

En promenad i naturen ger inte bara frisk luft utan den kan också ge oss fina bilder, goda dofter och även kanske en eller annan svamp eller bär. Naturen och människan hör ihop på så många olika sätt och vi är beroende av varandra. Vi påverkar också varandra. Men hur? Under området kommer vi att utveckla kunskap kring detta samband. Vi kommer också att lära oss mer om olika ekosystem och vad som finns i ett ekosystem.

 

Livet på jorden

Åk 4

Syfte: Området ska leda till att du utvecklar ...

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

Mål: Efter avslutat område ska du kunna ...

 

 • kunna använda informationen som du söker för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

  Planera, genomföra och jämföra fältstudier:
 • kunna genomföra en enkel fältstudie utifrån en given planering och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 
 • kunna använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. 
 • kunna göra eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Grundläggande kunskaper:

 • ha grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. 
 • kunna  beskriva och ge exempel människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. 
 • kunna ge exempel organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Innehåll: Under området kommer du att arbeta med ...

 • ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning.
 • djurs liv och fotosyntes.
 • ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • organismers anpassning till olika livsmiljöer.
 • enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Arbetsformer: Under området kommer du t.ex. att arbeta med att ...

 • läsa olika faktatexter
 • skriva faktatexter
 • söka information
 • genomföra fältstudier
 • arbeta enskilt/par/grupp/helklass
 • se på film

Bedömning: I bedömningen kommer du att bedömas utifrån hur du ...

 • hur du söker och använder information.
 • hur du planerar, genomför och dokumenterar fältstudier.
 • dina grundläggande kunskaper.

Du kommer att bedömas utifrån flera bedömningsuppgifter där dina förmågor testas. Du kommer att bedömas genom två prov och en skriftlig faktatext.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Naturen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter