Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, Matematik, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Trafik

Vasaskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

I detta arbete om trafik får du lära dig några vanliga trafikmärken och trafikregler.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att du ska kunna röra dig säkert i trafiken ska du i detta arbetsområde lära dig:

 • känna igen vad några trafikmärken betyder
 • kunna veta hur du beter dig på ett säkert sätt i trafiken
 • ge exempel på något trafikfarligt ställe vid skolan
 • veta hur en trafiksäker cykel ser ut
 • veta varför du använder reflex

   

 Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få kunskaper inom detta arbetsområde genom att: 

 • måla trafikmärken och lär dig vad de betyder.
 • gå trafikpromenad, för att träna på att känna igen trafikmärken och träna på trafikregler som till exempel gå över gatan och att gå på vänster sida.
 • samtala om olika trafiksituationer runt skolan och i din närmiljö 
 • samtala om hur och varför man ska använda reflex och cykelhjälm.
 • provar praktiskt hur reflexer ser ut i mörker
 • ser på serien Gatsmart om reflexer och säkra cyklar. (om möjligt)

Vad som kommer att bedömas

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • berätta hur du på ett säkert sätt beter dig i trafiken när du går och cyklar
 • vara med i diskussioner, reflektera om det vi diskuterar och dokumentera med bild 

Elevens förmågor bedöms under arbetets gång när eleven berättar, ritar och går trafikpromenader.

 

Hur du får visa vad du kan

Du får visa dina kunskaper genom:

 •  berättande bilder
 • att aktivt delta i diskussioner
 • att vara aktiv i de olika arbetsmoment som vi utför under arbetets gång

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen
Trafik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter